Daily Archives: April 28, 2016

PROJECT EXECUTIVE (Chuyên viên Quản lý dự án)

PROJECT EXECUTIVE (Chuyên viên Quản lý dự án)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: PROJECT EXECUTIVE (Chuyên viên Quản lý dự án) (Số lượng: 03) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30…

Chuyên Viên Marketing

Chuyên Viên Marketing

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên Viên Marketing (Số lượng: 02) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00), th…

Chuyên Viên Kinh Doanh Nội Địa

Chuyên Viên Kinh Doanh Nội Địa

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên Viên Kinh Doanh Nội Địa (Số lượng: 10) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ tr…