Daily Archives: May 3, 2016

Thực tập sinh Marketing Social Media (Có lương)

Thực tập sinh Marketing Social Media (Có lương)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: THỰC TẬP SINH MARKETING SOCIAL MEDIA (Số lượng: 02) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa…

Chuyên viên IT – Quản trị mạng

Chuyên viên IT – Quản trị mạng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN IT – QUẢN TRỊ MẠNG (Số lượng: 01/full-time) Thời gian làm việc…

Thực tập sinh

Thực tập sinh

1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên kinh doanh tập sự (Số lượng: 02) Thời gian làm việc: linh hoạt…