Daily Archives: May 3, 2016

Thực tập sinh Marketing Social Media (Có lương)

Thực tập sinh Marketing Social Media (Có lương)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: THỰC TẬP SINH MARKETING SOCIAL MEDIA (Số lượng: 02) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa…

Chuyên viên IT – Quản trị mạng

Chuyên viên IT – Quản trị mạng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN IT – QUẢN TRỊ MẠNG (Số lượng: 01/full-time) Thời gian làm việc…

Trợ lý Kinh doanh – Marketing

Trợ lý Kinh doanh – Marketing

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: TRỢ LÝ KINH DOANH – MARKETING (Số lượng: 01/full-time) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa…

Chuyên Viên Phát Triển Đại Lý

Chuyên Viên Phát Triển Đại Lý

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên Viên Phát Triển Đại Lý (Số lượng: 02) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (ngh…

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Số lượng: 02) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00…