Tuyển dụng

Chuyên Viên Marketing

Chuyên Viên Marketing

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên Viên Marketing (Số lượng: 02) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00), th…

Chuyên Viên Kinh Doanh Nội Địa

Chuyên Viên Kinh Doanh Nội Địa

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Chuyên Viên Kinh Doanh Nội Địa (Số lượng: 10) Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 (nghỉ tr…