Chị Dương Ngọc – 25 tuổi
Võ sư Judo tỉnh Bình Dương

“Tôi ở tỉnh nên thường không trực tiếp đi mua hàng được, do đó lúc đầu tôi khá lo lắng vì sợ hàng hóa khi giao không giống trên hình, giá mắc hơn. Nhưng khi đặt hàng ở Tân Việt thì tôi không lo vấn đề đó, do hàng hóa rất đúng chất lượng và giống trên hình ảnh.”

Comments

comments


Đánh giá bài viết:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ: